HYPNOTERAPI V/ JONNA ERLANDSEN KLINIK LOTUS

Kanaliseringer

​Jeg har igennem årene modtaget budskaber via automatskrift.
Særligt i den senere tid er der skrevet en del gennem mig som kanal, bl.a. digte, guidede meditationer og andet, som jeg gerne vil dele med jer, der evt. måtte ønske det.

Noget af det modtagede, kan måske for nogle virke en smule “religiøst”, men personligt går jeg ikke ind for en bestemt trosretning. Jeg tror på en Guddommelig kraft, som vi alle er en del af. På årsags- og virkningsprincippet – at vi selv er den dybeste årsag til vores skæbne. At der kun findes retfærdighed, idet vi oplever virkninger af tidligere handlinger (årsager), som en uundgåelig læreproces her i livets skole. Jeg tror, at alt er levende (mikro/makrokosmos) – alt er i bevægelse – alt er i udvikling, og at al udvikling kun går fremad! Fremad mod større og større bevidsthed og human evne – liv efter liv…

Den primære årsag til, at jeg har valgt at gøre noget af det skrevne offentligt tilgængeligt er, at være med til at afmystificere dødsbegrebet og derved skabe en større åbenhed og fortrolighed omkring døden, som vi jo alle uundgåeligt konfronteres med før eller siden.

Det er jo almindelig kendt, at døden opfattes som det værst tænkelige, der kan overgå et menneske, hvilket domstolene tydeligt tilkendegiver i lande, hvor dødsstraf stadig forefindes.

Tænk nu, hvis døden kun eksisterer som begreb – at der blot er tale om en organismeudskiftning fra det fysiske til det psykiske plan!? Du kender radiobølger. Du kan ikke se dem, men du ved, at de er der. Har du overvejet, om der kunne være andre bølgelængder (frekvenser) end dem din radio og andet netværk modtager, som du heller ikke kan se, men som er der?

Vore fysiske sanser fungerer normalt kun ​på et frekvensområde – det fysiske. En puppes forvandling fra larve til sommerfugl er en organismeudskiftning, der finder sted på samme fysiske frekvens. Derfor er det åbenlyst for os.
Kan du forestille dig, at en tilsvarende organismeudskiftning finder sted ved døden, blot fra et frekvensområde til et andet?

​Her er man dagsbevidst i et fysisk legeme, der som sanseredskab er velegnet i en fysisk verden. Den farverige aura der omgiver os, som ikke kun kan ses af clairvoyante (klartseende), men som også kan fotograferes via Kirlianmetoden, er vore åndelige legemer, som vi bliver dagsbevidste i ved dødens indtræden. Alt, hvad vi er udstyret med, har en funktion, så hvorfor skulle vore åndelige legemer (aura) være en undtagelse?

Ligesom elektriciteten stadig eksisterer, selv om en lampe går i stykker, eksisterer det levende, tænkende væsen (hvis tankekraft forøvrigt er en form for elektricitet) også stadig, selv om dets fysiske apparatur, dets organisme er “gået i stykker”. Martinus)

Mennesker, der har været erklæret døde (kliniske døde), men som ved genoplivningen har “ud af kroppen” oplevelsen med tilbage i erindringen, har alle beskrevet selve dødsøjeblikket som en meget smuk oplevelse af frigjorthed, harmoni og lys. Disse mennesker har derfor ofte modvilligt, ved genoplivningen, atter trådt tilbage i deres fysiske kroppe.

Mennesker, der har haft en “ud af kroppen” oplevelse med tilbage i erindringen fra en “nær død” situation, har et fællestræk: De er ikke længere bange for selve døden! Dog har vi alle en større eller mindre selvopholdelsesdrift, der betyder, at bliver vi stræbt på livet, vil vi forsøge at redde os, og sådan skal det være, da der jo er en mening med, at vi er sat her i denne fysiske verden.

Nogle religiøse mennesker har den opfattelse, at der findes et evigt helvede og et evigt paradis, hvorimod ateister udelukkende har øje for den fysiske tilværelse og således tror, at alt er slut efter døden.

Men, ligesom det moderne tænkende menneske af i dag ikke længere kan godtage den dogmatiske, religiøse fremstilling af livets love, kan den opvoksende menneskehed heller ikke lade sig nøje med naturvidenskabens udelukkelse af alt, hvad der ikke kan måles og vejes.
Jeg vil i denne forbindelse nævne, at videnskabelig forskning i parapsykologi nu omsider har konstateret og dermed erkendt, at der er et liv efter døden!

De første to kanaliseringer er skrevet gennem Poul G. Andersson.

Døden er bare en lille dør,
der åbnes ved skumringstid.
En gammel dør i en havemur,
fortrolig og mørk af slid.

Over den hvælver sig rosens flor,
bag den er lysets skin,
og mangen træt og mødig fod
går over tærsklen ind.

Intet hjerte skal føle angst,
intet ondt er på lur.
Døden er bare en lille, stille
dør i en havemur.

Orkil min skytsånd

Alting, kære venner, er ikke særligt nemt,
men vi siger snart farvel til 1991.
Et år er gået, vi har høstet og sået.
En del var godt, og andet var ringe.
Hvad vil det kommende år os bringe?

I -92 må vi også væbne
os med tålmodighed mod en skæbne,
som, skabt af os selv i fordums dage
uvægerligt vil vende tilbage
som sorg og glæde, erfaring og viden.
Det er den ene funktion af tiden.

Den anden er den, at i kommende dage
sår vi det, som vil vende tilbage
som skæbne i fremtidens fremtid en gang.
Vi kan stræbe mod alt, som vi føler trang
til at kende, skabe og føre i handling.
I os er spiren til menneskelig forvandling.

I kommende tid har vi mulighed for at skabe en akt i vort skæbnespil.
hvor vi sår mere varme og lys end før,
til vi passerer den sidste dør.
Det betyder dog ej, dine dage er talte.
Du er evig, som den der bevæger alt.

Mogens Møller
Tidl. forfatter og foredragsholder

Se og mærk hvor alle Guddommelige gaver deles ud iblandt jer, der i taknemmelighed åbner jeres hjerter i sand taksigelse.
Sig til stadighed tak – ikke til den og den ånd, men til Gud, jer selv og menneskene der omgiver jer.

Påskøn alt, hvad der berører jer – også det mindre behagelige, som jo kun viser sit ansigt, for at berige jeres bevidsthed i åndelig fremgang.

Vær sikker på, at intet er tilfældigt!

Livet udfordrer jer på jeres ufærdige nivauer. For blev i ikke konfronteret med jeres mangler i visdom, ville i ikke kende dem og derved blive hængende på samme udviklingsnivau.

Beklag jer ikke over, hvad der kommer af forhindringer på jeres livsvej, men sig til stadighed tak til Gud for jeres kærlige læreproces i livets skole.

I ved, at idet en dør lukkes, åbnes en ny og ved at betræde tærsklen til denne nye dør, åbnes endnu større rigdomme i form af åndelig vækst. Når i betræder veje og stier, der endnu ikke er udforsket, kan det være med en vis betænkelighed, for hvor kommer jeg hen…..!?

Se på kloden som helhed. – Kloden som makrovæsen, hvor i er en del af klodens mikroorganismer. Alle disse mikroorganismer tilsammen udgør et større hele og kun ved at alle mikroorganismer har deres særlige opgaver, understøtter de hinandens særlige egenskaber, – ligesom i jeres fysiske kroppe. Uden dette samarbejde og udforskede områder, ville i ikke kunne leve fysisk.
Således er det på alle planer!

Derfor, vær aldrig betænkelig ved at udfordre jer selv i at betræde nye uudforskede veje, da i kun vokser derved.

​Kefnir
Tidl. tibetansk lama​

​Lad lyset strømme i og igennem dig
i een uafbrudt strøm.
Når du vandrer i nattens mørke,
lad så dit Guddommelige lys skinne
og oplyse vejen, hvor du går.
Lad aldrig dette Guddommelige lys
slukkes eller stilles på vågeblus.
Mange skal følge dig på din vej,
ud af deres mørke, snoede stier.
Ud på lysets lige funklende vej,
som du med din kærlighed og tålmod
baner vejen for.
Du skal lyse som en fakkel i mørket.

Heliat

​Mange frygter, ikke at kunne opfylde hvad deres situation fordrer af dygtighed, flid og kunnen, når der kræves indfrielse af præstation, der er af vigtighed for den ydende.

Så snart udfordringen og ansvaret tages alvorligt, mister den enkelte ofte troen på sig selv.
I stedet for at frygte nederlag, se da Guds hånd som vejledende kraft i alt. For uden Guds skaberkraft var du intet.

Alt handler om at vide, kende og tro på Guds almægtighed i alt hvad der er, lever og rører sig.
Du er selv en del af dette mægtige skaberværk – Gud.

Du er din egen Gud.
Gud i dig og dig i Gud.

Forstå, at denne kolosale kraft – denne skaberkraft benytter du dig af hvert sekund, hvert minut. Hver gang du trækker vejret, hver gang du fokuserer, hver gang du opfatter. Selv når du spiser, sørger din organisme for at maden fordøjes.

Du fordøjer indtrykkene, som du oplever og modtager, alt efter i hvilken retning du vælger. Vælger du at bearbejde indtrykkene positivt, negativt eller objektivt?

Du skaber lige præcis tankeklimaer alt efter, hvordan du vælger at opfatte dine indtryk.
Tankeklimaer forplanter sig følelsesmæssigt, som så igen afspejler din ydre fremtoning.
Når din ydre fremtoning opleves af omgivelserne, opstår et samspil mellem dine og andres udvekslinger.

Længe har man vidst, at tro kan flytte bjerge. Længe har man taget for givet, at alle er sin egen lykkes smed, men hvor ofte griber man i egen barm? Hvor ofte handler man ud fra, at hvad jeg gør, gør jeg i en positiv ånd, for jeg er eneansvarlig for mine handlinger og dermed psykiske eftervirkninger.

Mogens Møller

Når sneen daler hvidt og blidt,
der toner sig en englemusik
i alle rene hjerter.
Lad kun et sådant musikstykke
røve alskens smerter
i mangfoldighedens hjerter.

Træd ind i din sjæls dybde.
Føj kun det, der giver rytme
og lad al anden musik fare.
For da ved du,
hvad sand musik er.

Tillad ikke dine egne hævede tanker
udløse tunge sange,
når alle andre i flugt søger forbi,
hvad de endnu ikke begriber.

Englenes sendebud, den hvide due
forbliver ren og fin.
Kan aldrig i støvet betræde
længere end højst en time.
Atter dens hvide vinger
løfter dens hvide krop
til himmerrige i salighed der op.

Mogens Møller

​Følgende er to guidede meditationer, som jeg modtog til mine spirituelle arrangementer.

Forestil dig, at der over dit hoved stråler et lysfelt…….Et lysfelt, som du ved hver indånding optager mere og mere af……………

Et strålende lysfelt, der fylder dig mere og mere med lys og kærlighed………………

Lad dig indhylle i dette strålende lys…og oplev en behagelig velvære, ro og afslappelse……………..

Se dig selv indhyllet i dette strålende lysfelt……mærk energien…og brug nu et øjeblik på bare at se dig selv i dette lysfelt…………oplyst som selve lysfeltet……………….oplev, at du ER lyset………………………………………..

Når du er parat, kan du ved hver udånding lade lys flyde over i cirklens midte………..

Lad nu lyset flyde i en stadig strøm ind igennem dig……og ud mod cirklens midte……indtil du visualiserer et stort fælles lysfelt…der dækker os alle…i een forening af lys, kærlighed og visdom……

Se nu dette fælles lysfelt for dig…som et stort kraftfelt…der omkrandser os alle til en enhed i fælles forstærket energi…i beskyttelse…og i åbning til de Guddommelige verdener……………………………………………………

Når du er parat…kan du ganske langsomt vende tilbage…og åbne dine øjne.

Kefnir

……Slap din hovedbund af…….og mærk afspændingen brede sig nedefter til dine kinder…….kæbe…….og videre ned til halsen…….

Mærk, hvordan også dine skuldre slapper af og bliver tunge………fornem tyngden og afslappelsen brede sig videre ud i armene……..hænderne……..og helt ud i fingerspidserne……..

Mærk, hvordan dit bryst afslappes……..og læg mærke til dit åndedræt……..Ved hver udånding…puster du alt ud, hvad der kunne være tilbage, af spændinger der……….Lad afslappelsen brede sig i ryggen………og ned til maven………

Mærk åndedrættet helt ned i maven……..og lad indåndingen fylde dig med ro og fredfyldthed…………..

Lad nu afspændingen brede sig videre i dine hofter……..bækkenbund………og oplev følelsen af afspændthed brede sig ud i benene………helt ned i fødderne…hvor du mærker god kontakt med jorden under dig………..

Oplev, at du har en magnetisk forbindelse til jordens indre…som du er en del af…og som forbinder os alle i et større hele…………….

Forestil dig…at der under dine fødder stråler elektricitet ned til jordens indre…der forbinder os alle i et stort kraftfelt……………

Når du oplever dette fælles kraftfelt…som een stor varm kerne af samhørighed…kan du lade energien passere op gennem hele kroppen…og videre ud i toppen af dit hoved…helt ud i universet…og der forbinde dig med det altomfattende lys…..der betegner Gud……………

Når du har nået Guds lys…gå da ind i lyset………og lad dig varme og bestråle af Guds uendelige kærlighed…………………

Giv dig tid til dette Guds nærvær…….og lad dig føle dig besjælet af fred…velvære…og masser af kærlighed………………Mærk energien….oplev lyset og varmen….kærligheden………………

Det kan være, at du får et budskab………………måske møder du een eller nogen…………….Bare giv dig tid….uden at forvente andet, end hvad der måtte komme…………….Måske er du badet i lys…………….måske er der noget, der går op for dig……………..

Bare giv dig tid i dette fredfyldte lys…………………………………………………………………………………….(5 min..)

Du kan nu langsomt trække dig tilbage……..tilbage i kroppen…….hvor du lader lyset sprede sig ud i hele din krop…………………

Lad nu hele din krop fyldes af dette Guddommelige altomfattende lys………………….Og når du oplever, hvor dit lys er tændt i dig……….forestil dig så, at du ned gennem dine fødder sender lys helt ind til jordens kerne……………og lader dit lys sprede sig ud til alle….der også er en del af denne jordens kerne…………………

Oplev, hvordan der tændes lys i alle……………..ligesom en by om natten…………indtil hele byen er oplyst………………………………..

Brug et øjeblik på at lade dit lys tænde hele kloden…som en funklende stjerne i universet…………………………………………….

Når du er parat…så tak dig selv for dit bidrag til kærlighed på jorden…og til din næste………………………….

Du kan ganske langsomt vende tilbage………………..og lade lyset følge dig fremover… i kærlighed…glæde…og velsignelse………

Kefnir​

​Somme tider når lyden forstummer, alt lader sig fortrødent slumre i stille samhørighed.
Bløde energier smyger sig og kæler dit sind og din krop.

Stilheden rummer dybde og minder om evighed. Evighed fortæller om nuets betydning. Nuet er evigt, for du kan kun opleve dette nu, nu, nu, nu og nu lige NU i evige nu`er.

Når du er til stede i dette nu og i alle nu`er, er du levende, i bevægelse, ligesom alt andet, der også er i bevægelse, men i bevidsthedens kerne af observativ sansning.

Mærk tætheden af stilhedens vibration og lad dig blive et med denne fyldige, bløde energi, der smyger sig kærligt og tæt ind til din indre observator.

Stilheden vil altid tjene dig, når du tillader den at melde sig.

Kefnir

Når nogen søger hjælp (clairvoyance) til personlige spørgsmål, er det ikke altid hensigtsmæssigt for den enkelte at få svar, da livsoplevelsen af egne valg og beslutninger er et led i en udviklende læreproces.

Når den enkelte stilles over for at træffe beslutning og initiativ tagen, styrker det ens ansvarlighed og viljeføring.
Uden skærpelse af ansvarlighed og viljeføring, kan sjælen ikke manifestere sig tilstrækkeligt i kroppen.

Det er derfor et godt udgangspunkt at målrette sine ønsker på en handlekraftig måde. For når der egenhændigt handles på eget initiativ, er viljen tilstrækkelig stærk til, at ønsket om målet indfries. Hvorimod skal andre bekræfte og tilskynde til handling, kan den enkelte føle sig ledt til en handling, der ellers ville være udsprunget af et helhjertet ønske om at tage skridtet i fuld beslutsomhed.

Derfor træffes vigtige afgørelser kun af den pågældende.

Når så målet er nået, opleves sejren over tvivl som en skøn og vidunderlig fremgang og succes!

Betty (min mor)​

Udtalelse

Flyskræk

Jeg var hos dig sidste år og blev behandlet for min flyskræk med fint resultat.

Det er blevet til mange flyvninger siden, blandt andet rundt i Grønland og flere gange op til børnebørnene i Nordnorge.
Jeg får aldrig den dødsangst ved at flyve, som jeg altid fik før jeg besøgte dig, så jeg er meget glad og tilfreds. Det gjorde du godt, tak for det!
Else (Thorsminde)

Læs flere udtalelser

Kontakt


Info

NLP-HYPNOSETERAPEUT OG HEALER
Jonna Irene Erlandsen​

Hartmannsvej 7
7500 Holstebro

Mobil: 40 20 41 49
Mail: hypnoseterapi@paradis.dk​
CVR: 13951780